ROPECO vào Việt Nam từ đầu những năm 1990 với cơ sở sản xuất khiêm tốn là một nhà máy sản xuất dây thừng cho ngành đánh bắt cá (ngư nghiệp.) Xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong nghề hơn 30 năm và một thương hiệu nổi tiếng tầm khu vực, ROPECO đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường Việt Nam, và bắt đầu lấn dần sang các lĩnh vực khác như Bất động sản công nghiệp, sản xuất máy móc, sản xuất các chế phẩm nông nghiệp với ROPECO là công ty mẹ nắm cổ phần và hoặc góp vốn vào các công ty con. Năm 2010, ROPECO có kế hoạch niêm yết công ty trên sàn chứng khoán để có kênh huy động vốn nằm phục vụ cho các dự án mở rộng sau này. Delta đã được mời tư vấn thực hiện quá trình tái cơ cấu để chuẩn bị cho niêm yết.

Sau quá trình tìm hiểu về hoạt động của ROPECO thông qua nghiên cứu hồ sơ, tham quan nhà xưởng, và tham dự các cuộc họp quản trị, chúng tôi đã đưa ra chương trình tái cấu trúc bao gồm các nội dung chính sau đây:

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP (CORPORATE RESTRUCTURING)

Ở phần này, chúng tôi đề xuất ROPECO thành lập một công ty đóng vai trò công ty mẹ sở hữu cổ phần / phần vốn góp trong các công ty con, và chuyển cổ phần / phần vốn góp của ROPECO trong các công ty con có ngành nghề kinh doanh không liên quan trực tiếp đến ngư nghiệp sang công ty này. Việc này giúp cơ cấu lại "Hồ sơ rủi ro" cho ROPECO thành công ty hàng đầu trong ngành ngư lưới cụ, và không liên quan đến các ngành nghề có hồ sơ rủi ro khác như Bất động sản, hay nông nghiệp.

TÁI CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER RESTRUCTURING)

Thành lập ban đầu như một công ty TNHH, để đáp ứng yêu cầu chào bán và niêm yết cổ phần, chúng tôi đề xuất ROPECO chuyển hình thức pháp lý sang Công Ty Cổ Phần và thực hiện các thay đổi để đáp ứng các điều kiện chào bán và niêm yết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, quy mô vốn điều lệ, và tỷ lệ đại chúng.

TRIỂN KHAI MỘT SỐ CÔNG CỤ QUẢN LÝ QUAN TRỌNG

Với hiện trạng quản lý như một công ty gia đình, ROPECO có rất nhiều cơ hội để cải tiến lên phong cách quản lý chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Chúng tôi đã cùng với HĐQT của ROPECO triển khai một số chương trình cải tiến sau:

 • Xây dựng Bộ quy trình hoạt động tiêu chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP)
 • Đào tạo và triền khai áp dụng một số công cụ Lean như Cải tiến liên tục (Kaizen,) Bảo Trì Sản Xuất Toàn Diện (Total Productive Maintenance - TPM,) A3
 • Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng và công nợ ứng dụng công nghệ QR Code. Phần mềm này sau đó được thay thế bằng Phần mềm Oracle sau gần 7 năm sử dụng. 
 • Lấy Giấy Chứng Nhận ISO 9001

XỬ LÝ TÀI CHÍNH TRƯỚC IPO

Là DN gia đình, ROPECO có nhiều giao dịch với các bên liên quan. Chúng tôi đã đề xuất thực hiện một số thay đổi sau:

 • Tất toán những giao dịch vay, cho vay, tạm ứng giữa ROPECO với các bên liên quan (cổ đông sáng lập, các công ty trong hệ thống) Với những giao dịch chưa tất toán được, chuyển số dư sang công ty mẹ.
 • Mời một đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết kiểm toán Báo Cáo Tài Chính của công ty.
 • Thực hiện các đề xuất của đơn vị kiểm toán để hệ thống kế toán được minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

GIAI ĐOẠN TIỀN IPO

Toàn bộ quá trình Tái cơ cấu diễn ra trong khoảng thời gian gần 5 năm (do các Cổ đông của ROPECO rất thận trọng trước khi đồng ý tiến hành một đề xuất, và họ chưa muốn đẩy nhanh việc chào bán.) Khi HĐQT quyết định tiến hành IPO, chúng tôi đã cùng với HĐQT thực hiện các việc sau:

 • Chọn đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt IPO. Chúng tôi đã tiếp xúc với 3 công ty chứng khoán hàng đầu và chọn 1 đơn vị trong số họ.
 • Thống nhất số lượng cổ phần chào bán và giá chào bán. Trong phần này, chúng tôi đã mạnh dạn yêu cầu công ty chứng khoán sử dụng định giá của chúng tôi thay cho định giá của công ty chứng khoán để chào bán. Giá của chúng tôi cao hơn đáng kể so với giá công ty chứng khoán đề xuất.
 • Thống nhất các phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua thấp hơn số lượng chào bán
 • Đưa ra phương thức chào bán theo kiểu "dựng sổ" (book building) thay cho cách chào bán phổ biến tại thời điểm đó là đấu giá.
 • Phối hợp với công ty chứng khoán xây dựng kế hoạch Road show và cùng phối hợp thực hiện Road show.

KẾT QUẢ

Toàn bộ số cổ phần chào bán đã được đăng ký hết với giá 33,000 đồng / cổ phần (cao hơn đáng kể so với giá công ty chứng khoán đề xuất.) Sau khi niêm yết, giá đã liên tục tăng lên trên 40,000 đồng / cổ phần.

© Copyright 2020 Delta Invest - All Rights Reserved