Phát triển với chúng tôi

Chúng tôi là một công ty tư vấn chuyên về các chương trình tái cơ cấu nhằm chuẩn bị cho:
Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Bán cổ phần cho đối tác chiến lược / Nhà đầu tư tổ chức
Mua bán và Sáp nhập (Bên Bán hoặc Bên Mua)

Tại sao TÁI CƠ CẤU quan trọng

Tái cơ cấu thường bị các DN cũng như những đơn vị tư vấn xem nhẹ vì nó đòi hỏi phải làm việc vất vả và thời gian. Biết các Nhà Đầu Tư tìm kiếm những gì, chúng tôi giúp các DN tái cơ cấu nhằm làm cho họ trở nên hấp dẫn nhất trong mắt các Nhà Đầu Tư, và nhờ đó có được định giá và các điều khoản tốt hơn. 

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ

Strategic planning

Hoạch định chiến lược

Chúng tôi giúp xây dựng chiến lược cấp doanh nghiệp để Công ty bạn có thể vượt trước đối thủ cạnh tranh 

Business Model

Xây dựng mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh là cách một DN kiếm tiền. Mô hình kinh doanh thích hợp có thể đưa công ty bạn lên một tầm cao mới 

Management Tools

Triển khai công cụ quản trị

Chúng tôi tư vấn trong việc triển khai các công cụ quản trị như Thẻ Điểm Cân Bằng, KPI, Lean - 6 sigma 

Delta Invest

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Chúng tôi giúp các công ty xây dựng Kế Hoạch Kinh Doanh 3 - 10 năm bao gồm các phần: hoạch định chiến lược, chiến lược vận hành, mô hình tài chính và định giá

Nghiên cứu tình huống

Tình huống này là về những gì chúng tôi giúp một DN FDI chuẩn bị trước IPO và niêm yết trên SGDCK TP.HCM
Thêm

Tình huống này nói về cách chúng tôi tư vấn một công ty đang gặp khó khăn về tài chính quay trở lại trước khi bán cổ phần của người sáng lập với điều kiện tốt
Thêm 

Bán cổ phần cho đối tác chiến lược / nhà đầu tư tổ chức là một quá trình phức tạp. Thiếu chuẩn bị phù hợp có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn. Tình huống này nói về một đợt chào bán thất bại trước khi có sự tham gia của chúng tôi.
Thêm

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIAO DỊCH

Delta Invest

Đối Tác Chiến Lược

Đối tác chiến lược là người nắm số cổ phần quan trọng trong công ty, và giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh của DN bạn.

Delta Invest

Định giá DN

Định giá là một phần quan trọng trong bất kỳ giao dịch nào. Chúng tôi cho ý kiến chuyên môn độc lập về định giá để Bạn ra các quyết định phù hợp.

Due Diligence

Thẩm định kinh doanh và tài chính

Thẩm định chuyên sâu bao gồm nhiều khía cạnh của một DN, như pháp lý, tài chính, và kinh doanh. Một đợt thẩm định tốt sẽ giúp rất nhiều trong quá trình thực thi giao dịch và tích hợp sau giao dịch.

Delta Invest

Đàm phán M&A

Các điều kiện và điều khoản trong các thoả thuận M&A rất khó hiểu với những người ngoài ngành. Chúng tôi giúp giải thích chúng bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phân tích và đưa ra các phương án để bạn ra các quyết định thích hợp trong quá trình đàm phán.

Câu hỏi thường gặp

Không, chúng tôi KHÔNG phải là công ty chứng khoán. Chúng tôi không bảo lãnh phát hành các giao dịch IPOs / niêm yết như một công ty chứng khoán. Chúng tôi giúp các công ty chuẩn bị để trở nên sẵn sàng cho các giao dịch IPO / niêm yết / chào bán cổ phần. Sau khi quá trình chuẩn bị hoàn tất, chúng tôi sẽ giới thiệu các công ty chứng khoán hàng đầu để thực hiện các giao dịch đó.

Có, chúng tôi tư vấn trong các giao dịch M&A trong đó chúng tôi giúp các cổ đông sáng lập hoặc cổ đông lớn bán cổ phần của họ. Trong các giao dịch bán cổ phần đa số, "chuẩn bị" luôn là một phần của quá trình bán.

* Sự chính trực: Lợi ích của khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu priorities
* Kết hợp kinh nghiệm quốc tế thông hiểu địa phương.
* Chi phí hợp lý: Phí duy trì hợp lý, phí thành công dựa trên giá trị giao dịch.

Liên lạc với chúng tôi

Sẵn sàng hồi đáp yêu cầu của Bạn

Phone: +84 (28) 323 7356 
Email: info@deltainvest.vn

© Copyright 2020 Delta Invest - All Rights Reserved